umowa o pracę na pełen etat
Ozorków
Posted 1 day ago

Creative Center (nr agencji 1681) to firma doradztwa personalnego obecna na rynku ogólnopolskim od ponad siedemnastu lat. Realizujemy projekty rekrutacyjne oraz szkoleniowe dla Klientów korporacyjnych, średnich i małych przedsiębiorstw na terenie całego kraju.

Dla naszego Klienta, firmy produkcyjnej będącej leaderem w swojej branży, szukamy osoby na stanowisko:

Technolog

Miejsce Pracy: Ozorków

Zadania:

 • Merytoryczne wsparcie procesu produkcji na etapie wdrażania nowych produktów i / lub optymalizacji istniejących.
 • Aktywna współpraca w relacji dostawcy – klienci oraz wsparcie techniczne odbiorców produktu gotowego.
 • Koordynowanie testów surowców produkcyjnych związanych z poligrafią
 • Tworzenie i weryfikacja wewnętrznej dokumentacji technologicznej na potrzeby procesów produkcyjnych - instrukcji technologicznych,
 • receptur przygotowania lakierów do produkcji (SOP),
 • Współpraca z Działem Jakości w zakresie:
 • analizy przyczyn wad produktów oraz opracowanie metod ich eliminacji,
 • oceny i interpretacji wyników testów nowo wdrożonych produktów i / lub istotnej zmianie wymogów klientów (standardów odporności).

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne w zakresie poligrafii lub chemii;
 • Doświadczenie w pracy z farbami i/lub lakierami będzie atutem;
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze technologii poligraficznej
 • Dobra znajomość języka angielskiego i/ lub niemieckiego;
 • Umiejętność pracy w zespole, zarządzania projektami;
 • Umiejętność myślenia analitycznego;
 • Odporność na stres;
 • Obsługa pakietu MS Office;
 • Komunikatywność, kultura osobista

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wymianę doświadczeń w międzynarodowym środowisku
 • Udział w ambitnych i interesujących projektach
 • Rozbudowany pakiet pozapłacowy
 • Prywatną opiekę medyczną

CV prosimy wysłać pod adres rekrutacja@creativecenter.pl lub za pomocą poniższego formularza.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: “Zgadzam się na wykorzystanie przez firmę Creative Center Paweł Karolewski z siedzibą w Łodzi ul. Łagiewnicka 54/56,  91-463 Łódź,  danych osobowych w celu pośrednictwa pracy (posiadania i przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz ich udostępniania klientom w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych) zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawach do zmiany, dostępu i ochrony tych danych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Creative Center z siedzibą w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 54/56. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Job Features

Job Categoryspecjalista

Creative Center (nr agencji 1681) to firma doradztwa personalnego obecna na rynku ogólnopolskim od ponad siedemnastu lat. Realizujemy projekty rekrutacyjne oraz szkoleniowe dla Klientów korporacyjny...

umowa o pracę na pełen etat
Ozorków
Posted 1 day ago

Creative Center (nr agencji 1681) to firma doradztwa personalnego obecna na rynku ogólnopolskim od ponad siedemnastu lat. Realizujemy projekty rekrutacyjne oraz szkoleniowe dla Klientów korporacyjnych, średnich i małych przedsiębiorstw na terenie całego kraju.

Dla naszego Klienta, firmy produkcyjnej będącej leaderem w swojej branży, szukamy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

Miejsce Pracy: Ozorków

Zadania:

 • Realizacja zadań wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP i Ochrony Środowiska, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • Sporządzanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji w obszarze BHP i Ochrony Środowiska,
 • Opracowywanie procedur wewnętrznych, regulaminów i instrukcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, w tym sporządzanie oceny ryzyka zawodowego
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy (czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe), oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • Podejmowanie aktywnych działań na rzecz podnoszenia świadomości i kultury bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wśród pracowników oraz wdrażanie procedur i standardów w celu poprawy bezpieczeństwa pracy,
 • Przeprowadzanie wewnętrznych audytów BHP i OŚ, raportowanie oraz nadzorowanie działań korygujących,
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych
 • Nadzorowanie i usprawnianie procesu gospodarowania odpadami na terenie firmy. Obsługa platformy BDO
 • Zarządzania chemią w zakładzie (lista substancji, karty charakterystyki, magazynowanie, oznakowywanie, manipulacja, pierwsza pomoc, plan awaryjny, zarządzanie odpadem niebezpiecznym);
 • Współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontroli (PIP, PIS, PSP, WIOŚ)

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Warunek konieczny: doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w sektorze produkcji (min. 3 lata),
 • Doświadczenie w obszarze ochrony środowiska będzie dodatkowym atutem,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie bhp i ppoż,
 • Obsługa narzędzi MS Office,
 • Orientacja na usprawnienia w zakresie BHP,
 • Inicjatywa w działaniu,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności: planowania strategicznego, analityczne, delegowania zadań oraz wyznaczania i realizacji celów, orientacji na wynik
 • Umiejętność skutecznej komunikacji, bardzo dobra organizacja pracy, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wymianę doświadczeń w międzynarodowym środowisku
 • Udział w ambitnych i interesujących projektach
 • Rozbudowany pakiet pozapłacowy
 • Prywatną opiekę medyczną

CV prosimy wysłać pod adres rekrutacja@creativecenter.pl lub za pomocą poniższego formularza.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: “Zgadzam się na wykorzystanie przez firmę Creative Center Paweł Karolewski z siedzibą w Łodzi ul. Łagiewnicka 54/56,  91-463 Łódź,  danych osobowych w celu pośrednictwa pracy (posiadania i przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz ich udostępniania klientom w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych) zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawach do zmiany, dostępu i ochrony tych danych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Creative Center z siedzibą w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 54/56. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Job Features

Job Categoryspecjalista

Creative Center (nr agencji 1681) to firma doradztwa personalnego obecna na rynku ogólnopolskim od ponad siedemnastu lat. Realizujemy projekty rekrutacyjne oraz szkoleniowe dla Klientów korporacyjny...

umowa o pracę na pełen etat
Bełchatów
Posted 1 month ago

Creative Center (nr agencji 1681) to firma doradztwa personalnego obecna na rynku ogólnopolskim od ponad siedemnastu lat. Realizujemy projekty rekrutacyjne oraz szkoleniowe dla Klientów korporacyjnych, średnich i małych przedsiębiorstw na terenie całego kraju.

Dla naszego Klienta, firmy produkcyjnej, leadera w swojej branży poszukujemy osoby na stanowisko:

Stanowisko: Specjalista ds. Ciągłego Doskonalenia

Miejsce Pracy: okolice Bełchatowa

Zadania:

 • Odpowiedzialność za wdrażanie modelu ciągłego doskonalenia
 • Wprowadzanie założeń modelu w oparciu o zasady Lean Manufacturing
 • Analiza i optymalizacja procesów operacyjnych
 • Prowadzenie projektów optymalizacyjnych
 • Współpraca z różnymi działami w celu identyfikacji obszarów do poprawy
 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu Continuous Improvement
 • Wdrażanie narzędzi ciągłego doskonalenia (m. in. rozwiązywanie problemów, 5S, standaryzacja pracy, KANBAN, VSM)
 • Monitorowanie i raportowanie postępów oraz efektów wprowadzanych zmian

Wymagania:

 • Doświadczenie w realizacji projektów optymalizacyjnych zdobyte w firmach produkcyjnym
 • Praktyczna znajomość technik i metod ciągłego doskonalenia
 • Umiejętność stosowania w praktyce narzędzi Problem Solving
 • Otwartość, komunikatywność oraz orientacja na realizację celów
 • Elastyczność oraz zdolność adaptacji do nowych warunków
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz podejmowania decyzji w oparciu o dane
 • Zaangażowanie, umiejętność przekazywania wiedzy oraz pracy w zespole
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

Oferujemy

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji oraz możliwość rozwoju zawodowego
 • Benefity pozapłacowe
 • Przyjazną atmosferę pracy

CV prosimy wysłać pod adres rekrutacja@creativecenter.pl lub za pomocą poniższego formularza.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: “Zgadzam się na wykorzystanie przez firmę Creative Center Paweł Karolewski z siedzibą w Łodzi ul. Łagiewnicka 54/56,  91-463 Łódź,  danych osobowych w celu pośrednictwa pracy (posiadania i przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz ich udostępniania klientom w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych) zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawach do zmiany, dostępu i ochrony tych danych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Creative Center z siedzibą w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 54/56. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Job Features

Job Categoryspecjalista

Creative Center (nr agencji 1681) to firma doradztwa personalnego obecna na rynku ogólnopolskim od ponad siedemnastu lat. Realizujemy projekty rekrutacyjne oraz szkoleniowe dla Klientów korporacyjny...

umowa o pracę na pełen etat
Piotrków Trybunalski
Posted 2 months ago

Creative Center (nr agencji 1681) to firma doradztwa personalnego obecna na rynku ogólnopolskim od ponad siedemnastu lat. Realizujemy projekty rekrutacyjne oraz szkoleniowe dla Klientów korporacyjnych, średnich i małych przedsiębiorstw na terenie całego kraju.

Dla naszego Klienta poszukujemy osoby na stanowisko:

Inżynier ds. Badań i Rozwoju

Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski

Zadania:

 • Odpowiedzialność za powstawanie i rozwój nowych oraz istniejących produktów
 • Badanie i analizowanie branżowych trendów rynkowych oraz pozyskiwanie nowych możliwości technicznych
 • Zarządzanie projektami produktowymi oraz racjonalizatorskimi
 • Optymalizacja tworzonych rozwiązań konstrukcyjnych pod kątem obniżenia kosztów produkcji
 • Tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie dokumentacji technicznej
 • Nadzorowanie działań związanych z rejestrowaniem, uzyskiwaniem i aktualizacją pozwoleń, deklaracji zgodności oraz patentów dla produktów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: mechanika, budowa maszyn, elektrotechnika, inżynieria produkcji)
 • Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku R&D Inżyniera w dużej firmie produkcyjnej o zbliżonym profilu
 • Wiedza z materiałoznawstwa (normy ISO, EN, DIN) oraz technologii wytwarzania (obróbka skrawaniem, łączenie metali, obróbka cieplna, wykończenie powierzchni, montaż)
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej (w szczególności rysunki wykonawcze detali oraz rysunki złożeniowe)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Dobra znajomość programu AutoCad oraz programów 3D (preferowany Solid Works)
 • Bardzo dobra świadomość kosztowa
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w dużej, międzynarodowej firmie produkcyjnej,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Szereg benefitów (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta sportowa)

CV prosimy wysłać pod adres rekrutacja@creativecenter.pl lub za pomocą poniższego formularza.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: “Zgadzam się na wykorzystanie przez firmę Creative Center Paweł Karolewski z siedzibą w Łodzi ul. Łagiewnicka 54/56,  91-463 Łódź,  danych osobowych w celu pośrednictwa pracy (posiadania i przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz ich udostępniania klientom w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych) zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawach do zmiany, dostępu i ochrony tych danych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Creative Center z siedzibą w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 54/56. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Job Features

Job CategoryEkspert

Creative Center (nr agencji 1681) to firma doradztwa personalnego obecna na rynku ogólnopolskim od ponad siedemnastu lat. Realizujemy projekty rekrutacyjne oraz szkoleniowe dla Klientów korporacyjny...