Research and Development Manager

umowa o pracę na pełen etat
woj. łódzkie
Dodane 1 miesiąc dni temu

Creative Center

Creative Center (nr agencji 1681) to firma doradztwa personalnego obecna na rynku ogólnopolskim od ponad dziesięciu lat. Realizujemy projekty rekrutacyjne oraz szkoleniowe dla Klientów korporacyjnych, średnich i małych przedsiębiorstw na terenie całego kraju.

Dla naszego Klienta – firmy produkcyjnej z branży poligraficznej, leadera w swojej branży, szukamy osoby na stanowisko:

R&D Manager

 Miejsce pracy: Województwo łódzkie

 

Cel stanowiska:

 • Zagwarantowanie Firmie (Zarządowi) potencjalnych alternatyw w zakresie nowatorskich technik / technologii aplikacji powłok.
 • Kreowanie płaszczyzn atrakcyjnej współpracy dla dostawców surowców / technologii i urządzeń poprzez inspirowanie ich zdiagnozowanymi potrzebami i wizjami odbiorców towarów, opartymi na trendach rodzimej branży i branż pokrewnych.
 • Inicjowanie i koordynacja prac podmiotów wewnętrznych oraz zewnętrznych nad koncepcjami, rozwijającymi (modyfikującymi) istniejące produkty zgodnie z wymogami legislacyjnymi w zakresie ochrony środowiska (emisyjność; energooszczędność; recykling), jak również z uniwersalizacją ich zastosowań (odporność na nieustannie rosnące spectrum czynników).

 Odpowiedzialność:

 • Aktywowanie procesów planowania nowych produktów i zarządzanie projektami. Współudział w każdym ze stadiów planowania.
 • Opracowanie finalnego kształtu produktu i / lub istotnej modyfikacji oraz nadzór tworzenia jego prototypu.
 • Wdrożenie konkretnego produktu oraz  testowanie i kontrola jego jakości w pełnym zakresie obowiązujących norm i procedur (certyfikowanie).
 • Opiniowanie, audytowanie, komunikowanie wewnątrz zespołu i pomiędzy zespołami (również Działami Firmy) oraz raportowanie do Zarządu Firmy.
 • Planowanie strategicznych kierunków badań i rozwoju produktów, technologii przemysłowego wytwarzania oraz inicjatyw biznesowych.
 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad grupami specjalistów powołanych do realizacji poszczególnych projektów badawczo-rozwojowych.

Najważniejsze zadania:

 • Pozyskiwanie i rozwijanie wiedzy o produktach oraz technologiach w ogólnie pojętym sektorze działalności FIRMY X (udział w targach, wystawach, sympozjach naukowych, etc.).
 • Współpraca z R&D Głównej spółki w Japonii w zakresie rozwoju nowych produktów w tym udział w projektach
 • Monitorowanie bieżących trendów, wizji i oczekiwań odbiorców vs. obecne możliwości ich zaspokajania przez dostępne na rynku surowce i technologie;
 • Motywowanie obecnych i pozyskiwanie nowych dostawców surowców i rozwiązań techniczno-technologicznych do podejmowania prac koncepcyjnych, inspirowanych potrzebami odbiorców naszych produktów oraz tworzenie przestrzeni do bezpośredniej wymiany informacji i współpracy.
 • Racjonalne i efektywne zarządzanie budżetem. Sporządzanie analiz szacunkowej wielkości kosztów poszczególnych projektów.
 • Budowanie i zarządzanie sprawnie działającego zespołu, wybiegającego kreatywnością poza tradycyjne schematy. Kierowanie kapitałem ludzkim wiąże się z odpowiedzialnością za członków zespołu, a ocena ich wkładu powinna bazować na zdefiniowanych oczekiwaniach i parametrach (w oparciu o > Matryce Kompetencji<).
 • Regularne przygotowywanie raportów i / lub prezentacji dla przełożonego (Zarządu) oraz na potrzeby zewnętrzne.

Oferujemy:

 • Interesującą i ambitną pracę w firmie międzynarodowej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Rozbudowany pakiet socjalny
 • Umowę o pracę lub B2B
 • Hybrydowy system pracy

CV prosimy wysłać pod adres rekrutacja@creativecenter.pl lub za pomocą poniższego formularza. Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: “Zgadzam się na wykorzystanie przez firmę Creative Center Paweł Karolewski z siedzibą w Łodzi ul. Łagiewnicka 54/56,  91-463 Łódź,  danych osobowych w celu pośrednictwa pracy (posiadania i przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz ich udostępniania klientom w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych) zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawach do zmiany, dostępu i ochrony tych danych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.” Informujemy, że Administratorem danych jest Creative Center z siedzibą w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 54/56. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Cechy oferty pracy

StanowiskoManager

Aplikuj online