Research and Development Manager

umowa o pracę na pełen etat
woj. łódzkie
Opublikowano 1 rok temu

Creative Center

Creative Center (nr agencji 1681) to firma doradztwa personalnego obecna na rynku ogólnopolskim od ponad dziesięciu lat. Realizujemy projekty rekrutacyjne oraz szkoleniowe dla Klientów korporacyjnych, średnich i małych przedsiębiorstw na terenie całego kraju.

Dla naszego Klienta – firmy produkcyjnej z branży poligraficznej, leadera w swojej branży, szukamy osoby na stanowisko:

R&D Manager

 Miejsce pracy: Województwo łódzkie

 

Cel stanowiska:

 • Zagwarantowanie Firmie (Zarządowi) potencjalnych alternatyw w zakresie nowatorskich technik / technologii aplikacji powłok.
 • Kreowanie płaszczyzn atrakcyjnej współpracy dla dostawców surowców / technologii i urządzeń poprzez inspirowanie ich zdiagnozowanymi potrzebami i wizjami odbiorców towarów, opartymi na trendach rodzimej branży i branż pokrewnych.
 • Inicjowanie i koordynacja prac podmiotów wewnętrznych oraz zewnętrznych nad koncepcjami, rozwijającymi (modyfikującymi) istniejące produkty zgodnie z wymogami legislacyjnymi w zakresie ochrony środowiska (emisyjność; energooszczędność; recykling), jak również z uniwersalizacją ich zastosowań (odporność na nieustannie rosnące spectrum czynników).

 Odpowiedzialność:

 • Aktywowanie procesów planowania nowych produktów i zarządzanie projektami. Współudział w każdym ze stadiów planowania.
 • Opracowanie finalnego kształtu produktu i / lub istotnej modyfikacji oraz nadzór tworzenia jego prototypu.
 • Wdrożenie konkretnego produktu oraz  testowanie i kontrola jego jakości w pełnym zakresie obowiązujących norm i procedur (certyfikowanie).
 • Opiniowanie, audytowanie, komunikowanie wewnątrz zespołu i pomiędzy zespołami (również Działami Firmy) oraz raportowanie do Zarządu Firmy.
 • Planowanie strategicznych kierunków badań i rozwoju produktów, technologii przemysłowego wytwarzania oraz inicjatyw biznesowych.
 • Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad grupami specjalistów powołanych do realizacji poszczególnych projektów badawczo-rozwojowych.

Najważniejsze zadania:

 • Pozyskiwanie i rozwijanie wiedzy o produktach oraz technologiach w ogólnie pojętym sektorze działalności FIRMY X (udział w targach, wystawach, sympozjach naukowych, etc.).
 • Współpraca z R&D Głównej spółki w Japonii w zakresie rozwoju nowych produktów w tym udział w projektach
 • Monitorowanie bieżących trendów, wizji i oczekiwań odbiorców vs. obecne możliwości ich zaspokajania przez dostępne na rynku surowce i technologie;
 • Motywowanie obecnych i pozyskiwanie nowych dostawców surowców i rozwiązań techniczno-technologicznych do podejmowania prac koncepcyjnych, inspirowanych potrzebami odbiorców naszych produktów oraz tworzenie przestrzeni do bezpośredniej wymiany informacji i współpracy.
 • Racjonalne i efektywne zarządzanie budżetem. Sporządzanie analiz szacunkowej wielkości kosztów poszczególnych projektów.
 • Budowanie i zarządzanie sprawnie działającego zespołu, wybiegającego kreatywnością poza tradycyjne schematy. Kierowanie kapitałem ludzkim wiąże się z odpowiedzialnością za członków zespołu, a ocena ich wkładu powinna bazować na zdefiniowanych oczekiwaniach i parametrach (w oparciu o > Matryce Kompetencji<).
 • Regularne przygotowywanie raportów i / lub prezentacji dla przełożonego (Zarządu) oraz na potrzeby zewnętrzne.

Oferujemy:

 • Interesującą i ambitną pracę w firmie międzynarodowej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Rozbudowany pakiet socjalny
 • Umowę o pracę lub B2B
 • Hybrydowy system pracy

CV prosimy wysłać pod adres rekrutacja@creativecenter.pl lub za pomocą poniższego formularza. Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: “Zgadzam się na wykorzystanie przez firmę Creative Center Paweł Karolewski z siedzibą w Łodzi ul. Łagiewnicka 54/56,  91-463 Łódź,  danych osobowych w celu pośrednictwa pracy (posiadania i przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz ich udostępniania klientom w ramach prowadzonych projektów rekrutacyjnych) zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawach do zmiany, dostępu i ochrony tych danych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.” Informujemy, że Administratorem danych jest Creative Center z siedzibą w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 54/56. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Cechy oferty pracy

StanowiskoManager

Aplikuj online